Skip to main content

SABADO DE GLORIA

Ang Sábado de Gloria ay ang araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay at ang huling araw ng Mahal na Araw.
Sa araw na ito ang pagkaratay o paghimlay ng katawan ni Hesukristo sa Santo Sepulkro, habang bumabâ ang kaniyang kaluluwâ sa Sheol (ang tinutukoy na “Kinaroroonan ng mga Yumao” sa Kredong Niseno) upang ipahayag ang Mabuting Balita sa mga patay doon at iyadyâ sila.
#SabadoDeGloria #SemanaSanta2023 #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO

Official Website of Municipality of San Luis