Skip to main content

MIYERKULES SANTO

Ang Miyerkules Santo ay isang mahalagang Araw ng Semana Santa para sa mga Kristiyano. Ito ang araw kung kailan binasag ni Maria ng Betania ang sisidlan at ibinuhos ang buong laman ng mamahaling pabango kay Hesus.
Ito din ang araw kung saan nakipagtawaran si Judas sa mga namamahalang Pari hanggang sa ialok sa kanya ang 30 pirasong pilak bilang kabayaran sa pagkakanulo kay Jesus.
#MiyerkulesSanto #SemanaSanta2023 #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO

Official Website of Municipality of San Luis