Skip to main content

LINGGO NG PAGKABUHAY

Ang Linggo ng Pagkabuhay na kilala din sa tawag na Pasko ng Pagkabuhay ay ang araw na ginugunita ng mga Kristyano ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang sentro ng kaganapan sa pananampalataya ng mga Kristyano.
Ayon sa nakasulat sa Bibliya, bumangon mula sa kamatayan, tatlong araw makaraang mamatay sa krus, upang pagbayaran ang mga kasalanan, at matubos ang lahat ng mga naniniwala sa kaniya.
Ang Pasko ng Pagkabuhay din ang sumasagisag nang pagtatapos ng Kuwaresma at ginaganap ito sa araw ng Linggo.
#LinggoNgPagkabuhay #SemanaSanta2023 #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO

Official Website of Municipality of San Luis