Skip to main content

HUWEBES SANTO

Ang Huwebes Santo ay isang Kristiyanong kapistahan tuwing Huwebes ng mga Mahal na Araw.
Sa araw na ito, apat na kaganapan ang inaalala: ang paghuhugas ng paa ng mga apostol ni Hesus, ang pagtatalaga ng Misteryo ng Banal na Eukaristiya sa Huling Hapunan, ang pananalangin ni Hesus sa halamanan ng Getsemani, at ang pagkakanulo kay Kristo ni Judas Iscariote.
#HuwebesSanto #SemanaSanta2023 #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO

Official Website of Municipality of San Luis