Skip to main content

HAPPY FIESTA STA. LUCIA

Si Sta. Lucia ay isinilang sa marangal na lunsod ng Syragusa, Italya. Siya’y Anak ng mag-asawang Aristokrata. Ang pangalan ng kanyang Ina ay Eutiquia: Ang kanyang Ama ay hindi nabanggit sa kanyang talambuhay, sapagkat sanggol pa lamang si Lucia nang mamatay ang kanyang Ama.
Bagamat ang pamilya nila nabibilang sa hanay ng mga mayayaman, pinagsikapan ng kanyang Ina na si Lucia ay imulat sa gawang pagpapakabanal. Maliit pa lamang si Lucia ay lagi na niya isinasama sa anumang pagdiriwang ng kanilang simbahan, kung kaya’t bata pa lamang si Lucia ay nakabisado na niya ang lahat ng mga panalangin, mga banal na Himno na ginagamit sa banal na misa at Nobena ng kanilang parokya.
Hindi pinagsawaan ni Eutiquia na palakihin si Sta. Lucia sa gawang pagpapakabanal, kung kaya’t nahubog ang isip at puso ng ating mahal na patrona sa magagandang Gawain sa buhay niyang material at Ispirituwal. Palaging may nakalaang tanging oras ang ating mahal na patrona para sa Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin, pagbubulay-bulay at pag-aaral ng mga Salita ng Diyos. Kapag hindi niya nagawa ang mga naturan, ay nararamdaman niyang hindi siya nasisiyahan ang kanyang buhay sa buong araw.
Sa kanyang pagmumuni-muni ugnay sa mga Salita ng Diyos ay natutunan niyang mahalin ang kanyang kapwa, maging ito ay mayaman at mahirap. Ini-impok niya ang kanyang kayamanan, hindi para sa kanyang sariling kapakanan kundi para ipantulong sa simbahan at sa mga mga nangangailangan at dukha.
Sadyang alam ng ating mahal na patrona na ang paglilimos sa simbahan at sa mga nangangailangan at dukha ay nakapaghuhugas ng mga kasalanan. Sapagkat ang gawaing ito ay nakapag-lulubag ng galit ng Panginoon.
Dahil sa ayaw ni Sta. Lucia na siya’y maging kaaway ng Diyos, ipinasiya niya na lubos niyang ibubuklod ang kanyang puso sa puso ng Panginoon. Sa matinding panalangin at pagtitiwala sa Diyos ay gumaling kapagkaraka ang karamdaman ng ina ng ating mahal na patrona. Sa pagkakataong ito ay ipinagtapat na ni Lucia sa kanyang Ina ang kanyang panatang hindi mag-aasawa kailanman. Dagli naman pumayag ang kanyang ina na ibuklod na ni Lucia ang kanyang puso sa Diyos at ang kanyang minanang kayamanan ay kanyang ipinagbili upang mayroong siyang maitulong sa simbahan at sa kanyang kapwa tao, lalu na sa mga dukha.
Palibhasa’y “liwanag” (lux) ang kahulugan ng kanyang ngalan, si Santa Lucia ay pinintuho bilang patrona ng may mga karamdaman sa mata. Siya’y dinadakila bilang pintakasi ng mga taong naghahanap ng liwanag maging sa mata ng katawan at maging sa mata ng kaluluwa.
Siya ay kinikilala ng Santa Iglesia bilang Birhen at Martir. Binawian siya ng buhay noong disyembre 13 ng taong 304 anno domini o Taon ng Panginoon. Namatay siya sa laman, upang puspussan nang mapakasal sa Panginoon ang kanyng kaluluwa at duon sa kahiran ng Langit.
Sta. Lucia, Ipanalangin Mo Kami 🙏🏼

Official Website of Municipality of San Luis