Skip to main content

HAPPY FIESTA SAN SEBASTIAN!

Isa sa mga unang naging sikat na santo at naging makulay ang pagsasalaysay ng buhay ang kay San Sebastian, kaya madali siyang nakilala at pinagpugayan ng mga unang Kristiyano.
Ayon kay San Ambrosio, na obispo ng Milan, Italy at nagbinyag kay San Agustin, si San Sebastian ay tubong Milan at ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyano. Isa siyang ulirang sundalo. Hindi niya nais maging isang sundalo subalit napilitan siya dahil napili siyang maglingkod sa bayan.
Naging kapitan ng mga sundalo si San Sebastian sa Roma at malaking tulong ang nagawa niya upang saklolohan ang mga Kristiyanong pinag-uusig noong panahon ni Emperador Diocletian. May mga nasulat na kuwento tungkol sa kanyang pag-alalay sa mga martir na lakasan ang kanilang loob at magsumikap na maging tapat hanggang kamatayan.
Sa wakas, dumating na ang panahon na siya mismo ay dapat ding magpatunay ng kanyang tapang at tatag sa oras ng pag-uusig. Inutusan ni Diocletian ang mga sundalo na patayin si Sebastian sa pamamagitan ng mga sibat. Iniwanan nila si Sebastian na akala nila ay patay na. Pero isang Kristiyanong babaeng ang pangalan ay Irene ang nakatagpo sa kanya at iniuwi siya sa bahay upang alagaan at pagalingin.
Nang gumaling siya, si Sebastian ay muling nagpunta sa emperador upang ipahayag ang kanyang pagtutol sa marahas na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Muli, inutusan ng emperador ang mga sundalo na bugbugin hanggang mamatay itong si Sebastian. Itinapon sa isang kanal ang kanyang katawan. Maaaring namatay siya noong taong 288.
Nagpakita si San Sebastian sa isang babaeng ang pangalan ay Lucina upang hilingin na kunin ang kanyang katawan at ilibing nang maayos sa isang puntod na ngayon ay nasa basilica si San Sebastian sa Roma. Mula pa noong una, dito dinadalaw ng mga deboto ang libingan ni San Sebastian sa Appian Way ad Catacumbas sa Roma.
Naging patron si San Sebastian laban sa salot o plague, dahil sa kanya humingi ng tulong ang mga tao at tumigil ang salot noong taong 680.
San Sebastian, Ipanalangin mo Kami

Official Website of Municipality of San Luis