Skip to main content

Happy Fiesta San Nicolas

Si San Nicolas ng Mira (nakagisnang Marso 15, 270 – Disyembre 6, 343), kilala rin bilang Nicholas ng Bari, ay ang dating Obispo ng Myra. Siya ay patron na santo ng maraming mga pangkat, kabilang na ang mga magnanakaw at mamamatay-tao na inakusahan nang may kabulaanan.
Ipinanganak si San Nicolas sa Griyegong kolonya ng Patara, sa Asya Menor. May pagkamayaman ang mga magulang niya. Sinasabing ipinamahagi niya ang kaniyang kayamanan sa mga mahihirap, at dokumentado ito. Kabilang naman sa hindi gaanong dokumentadong mga gawa niya ay ang pagliligtas ng mga bata mula sa pagkalunod. Nailigtas ni Nicolas ang mga batang babae mula sa bingit ng pagiging mga patutot (dahil walang pera ang kanilang mga ama para sa ubad). Tinulungan din niya mga mandaragat na binabagyo at iniligtas ang isang batang sapilitang kinuha.
Isang tanyag na tao si San Nicolas sa Simbahang Ortodokso ng Silangan. Kalimitang nakalaan sa kaniya ang ikatlong malaking imahen sa Iconostasis sa mga simbahang Ortodokso. Ang dalawa ay kadalasang nakalaan kina Hesus, at Maria kasama ang bata.
Ang lugar ng kaniyang pagpanaw, Myra, ay malapit sa sityo ng makabagong lungsod ng Antalya, Turkiya.
Noong ika-11 dantaon, idinala ang kaniyang mga labi sa Bari, Italya, upang mailigtas ang mga ito mula sa kamay ng mga mananalakay na mga Turkong Muslim.
San Nicolas, Ipanalangin mo kami.

Official Website of Municipality of San Luis