Skip to main content

Food Packs and Vitamins for Senior Citizen, PWD, Dialysis at Cancer and Head of the Family

Ing Balen ning San Luis, king pamanimuna nang Dr. Jay, magsadya lang 12,000 food packs + vitamins a magkaulagang P2,700,000.00 para karing

egana-ganang kabalen tamung Senior Citizens (60 y/o patas), PWD, Chronic illnesses (dialysis at cancer) at ding (head of the family) MAGOBRANG ALDAWAN a milako obra kalupa da ring laborers/construction workers ampon ACTIVE tricycle drivers.

Ustung makasadya na la, makipagcoordinate kami karing Barangay Councils ban mipamie lang agad karing bawat barangay.

 

Official Website of Municipality of San Luis