Skip to main content

Executive Order No. 25 – 2023 | Suspension of Classes

Walang pasok muna ang mga estudyante ngayon. Stay safe. Tulungan ninyo mga parents ninyo sa mga gawaing-bahay. O magbasa kayo ng books.

Official Website of Municipality of San Luis