Skip to main content

Covid-19 Update November 12, 2021

1 RECOVERY
I CAB-610 pu, lalaki ya, beinti nuebe (29) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine at RECOVERED ne pu

Official Website of Municipality of San Luis