Skip to main content

Covid-19 Update November 10, 2021

1 RECOVERY, 2 POSITIVE
1 RECOVERY
I CAB-618 pu, babayi, setenta’y singku (75) banwa at manuknangan king Barangay San Carlos. Ayari na ne pu ing quarantine period na at menatili ya pung alang sintomas. Akabyusan na ne pu ing COVID. RECOVERED ne pu.
2 POSITIVE
I CAB-627 pu, babayi, kwarenta’y sais (46) banwa at manuknangan king Barangay San Jose. Ala ya pung sintomas at megpa-swab ya bilang requirement king kayang operasyun. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.
I CAB-628 pu, lalaki, kwarenta (40) banwa at manuknangan king Barangay San Roque. Atin ya mu pung Mild symptoms. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.

Official Website of Municipality of San Luis