Skip to main content

Covid-19 Update November 06, 2021

3 RECOVERIES
I CAB-606 pu, babai ya, sisenta’y sais (66) banwa, at manuknangan king Barangay San Carlos. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
I CAB-612 at 613 pu, mi-asawa la at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Ala na la pung sintomas, ayari da ne pu ing karelang Quarantine Period at RECOVERED na la pu.

Official Website of Municipality of San Luis