Covid – 19 Update January 23, 2022

5 RECOVERIES & 1 MORTALITY
5 RECOVERIES
I CAB-695 pu, babai ya, kwarenta’y kwatro (44) bana, at manuknangan king Barangay San Isidro. Megpaswab yap u bilang requirement king kayang pamagbalik aliwang bansa. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
I CAB-697 pu, lalaki, beinti kwatru (24) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Catalina. Menatili ya pung alang sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
I CAB-704 pu, babayi, kwarenta’y dos (42) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Cruz Poblacion. Metung ya rin pung Medical Frontliner. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
I CAB-705 pu, lalaki, beinti tres (23) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Maki-pagobra ya pu king metung a pribadung kumpanya king Siyudad San Fernando. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
I CAB-708 pu, babai ya, beinti kwatro (24) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Catalina. Menatili ya pung alang sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
1 MORTALITY
I CAB-712 pu, lalaki, otsenta’y kwatro (84) banwa at manuknangan king Barangay San Sebastian. Meyawun ne pu biye at kayabe na ne ing Mayupaya. Makirame tamu pu karing pamilya na at pangadi ta la pu na midinan lang sikanan king panawun a iti.

Have a Questions?

Opening Hours

Mon, Friday: 8 am - 5 pm
Sat, Sun: Closed

Address

Municipality of San Luis, Brgy. Sto. Tomas, San Luis, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of San Luis Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of San Luis