Skip to main content

Covid – 19 Update January 17, 2022

9 RECOVERIES, 5 POSITIVE
9 RECOVERIES
I CAB-648, 661, 664 at 680 pu, taga Barangay Sta. Cruz Poblacion. Ala na la pung sintomas at ayari da ne pu ing quarantine period sa. RECOVERED na la pu.
I CAB-658 at 660 pu, parehung lalaki, at manuknangan king Barangay San Agustin. Ala na la rin pung sintomas at ayari da ne pu ing quarantine period da. RECOVERED na la rin pu.
I CAB-666 pu, babayi, trenta’y dos (32) banwa at manuknangan king Barangay San Nicolas. Metung ya pung Medical Frontliner. Ayari na ne pu ing quarantine period na at ala ne pung sintomas. RECOVERED ne pu.
I CAB-672 pu, lalaki, beinti otso (28) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Monica. Menatili ya pung alang sintomas at ayari na ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.
I CAB- 673 pu, lalaki, beinti dos (22) banwa at manuknangan king Barangay San Carlos. Ayari na ne pu ing quarantine period na at ala ne pung sintomas. RECOVERED ne pu.
5 POSITIVE
I CAB-689 pu, babayi, trenta’y tres (33) banwa at manuknangan king Barangay San Carlos. Metung ya pung Medical Frontliner. Atin ya mu pung mild symptoms at maka-quarantine ne pu.
I CAB-690 pu, babayi, kwarenta (40) banwa at manuknangan king Barangay San Roque. Metung ya naman pung Medical Frontliner at maka-distinu king Siyudad San Fernando. Maka-quarantine ne pu at ala ya pung akasalamuha keti kekatamu.
I CAB-691 pu, babayi, trenta (30) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Nino. Metung ya pung OFW at megpa-swab ya pu bilang requirement king pamanlako na. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.
I CAB-692 pu, babayi, kwarenta’y tres (43) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Monica. Metung ya naman pung Medical Frontliner. Kasalukuyan pu maka-quarantine ne pati ring akasalamuha na.
I CAB-693 pu, lalaki, walung (😎 banwa at manuknangan king Barangay San Jose. Ala ya pung sintomas at me-swab ya bilang requirement king pamagpa-opera na. Kasalukuyan ya pung magpagaling at maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.

Official Website of Municipality of San Luis