Skip to main content

Covid – 19 Update January 16, 2022

13 RECOVERIES, 4 POSITIVE

I CAB-645 pu, lalaki, beinti kwatro (24) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. Menatili ya pung alang sintomas at yari ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.

I CAB-646 pu, babayi, setenta’y nuebe (79) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. Menatili ya ring pung alang panamdaman at akabyusan ne pu ing COVID-19. Ayari na ne pu ing quarantine period na at RECOVERED ne pu.

I CAB-647 pu, babayi, trenta’y sais (36) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Metung ya pung Medical Frontliner. Ala ne pung sintomas at ayari na ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.

I CAB-649 pu, lalaki, beinti singku (25) banwa at manuknangan king Barangay San Juan. Mekaluwal ne pu king ospital at yari ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.

I CAB-650 pu, babayi, setenta’y dos (72) banwa at manuknangan kng Barangay Sto. Tomas. Menatili ya pung alang sintomas at yari ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.

I CAB-652, 653, 654 at 655 pu, metung lang pamilya at manuknangan king Barangay San Jose. Ala na la pung sintomas at yari da ne pu ing qurantine period da. RECOVERED na la pu.

I CAB-662 pu, babayi, beinti tres (23) banwa at manuknangan king Barangay San Jose. Ala ne pung sintomas at yari ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne rin pu.

I CAB-663 pu, babayi, kwarenta’y tres (43) banwa at manuknangan king Barangay San Sebastian. Metung ya pung frontliner. Ala ne rin pung sintomas at yari ne pu quarantine period na. RECOVERED ne pu.

I CAB-668 at 669 pu, taga barangay Sto. Nino la at parehas lang makipag-obra king metung a pribadung kumpanya king Baliuag. Menatili la pung alang sintomas at yari ne pu ing quarantine period da. RECOVERED na la pu.

4 POSITIVE

I CAB-685 pu, babayi, kwarenta’y nuebe (49) banwa at manuknangan king Barangay San Jose. Makipag-obra ya pu king metung pribadung kumpanya king Laguna. Maka-quarantine ne pu at ala ya pung akasalamuha kekatamu.

I CAB-686 pu, babayi, beinti singku (25) banwa at manuknangan king Barangay San Juan. Metung ya pung OFW at megpa-swab pu bilang requirement king panlako na. Maka-quarantine ne pu pati ding akasalamuha na.

I CAB-687 pu, lalaki, trenta’y singku (35) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Tomas. Atin ya pung akasalamuha kareng ka-obra na king Bataan. Kasalukuyan pu ala yang sintomas at maka-quarantine ne pu.

I CAB-688 pu, babayi, otsenta’y dos (82) banwa at manuknangan king Barangay San Carlos. Atin ya mu pung mild symptoms at kasalukuyan pung magpagaling king metung a prib

Official Website of Municipality of San Luis