Skip to main content

Covid – 19 Update January 15, 2022

7 RECOVERIES & 8 POSITIVE

7 RECOVERIES

I CAB-636 pu, babayi, beinti dos (22) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Catalina. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.

I CAB-638 pu, lalaki, beinti sais (26) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. Magobra ya pu king metung a pribadung kumpanya king Siyudad Angeles. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.

I CAB-640 pu, babai ya, kwarenta’y sais (46) banwa, at manuknangan king Barangay San Juan. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.

I CAB-641 pu, lalaki ya, trenta’y tres (33) banwa, at manuknangan king Barangay San Sebastian. Metung ya rin pung OFW at me-swab ya pu bilang requirement king kayang pamanlako. Menatili ya pung alang sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.

I CAB-643 pu, babai ya, kwarenta (40) banwa, at manuknangan king Barangay Sto. Nino. Ala ne pung sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.

I CAB-656 at 657 pu, mi-asawa la at manuknangan king Barangay San Juan. Ala nala pung sintomas, ayari da ne pu ing karelang Quarantine Period at RECOVERED nala pu.

8 POSITIVE

I CAB-677 pu, babai ya, kwarenta’y siete (47) banwa, at manuknangan king Barangay San Sebastian. Metung ya pung FRONTLINER king metung a pampublikung ospital. Atin ya mu pung MILD symptoms at makaquarantine ne pu.

I CAB-678 pu, lalaki ya, singkwenta (50) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Catalina. Migpaswab ya pu bilang requirement pu king kayang pamagbalik aliwang bansa. Alay a pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

I CAB-679 pu, babai ya, trenta (30) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. FRONTLINER ya naman pu king metung a pampublikung ospital. Atin yamu pung MILD symptoms at makaquarantine ne pu.

I CAB-680 pu, babai ya, beinti nuebe (29) banwa, at manuknangan king Barangay Sta. Cruz Poblacion. Makipagobra ya mu naman pu bilang FRONTLINER at king kasalukuyan, ala ne pung sintomas at makaquarantine ne pu.

I CAB-681 pu, babai ya, beinti otso (28) banwa, at manuknangan king Barangay San Juan. Megpaswab ya pu bilang requirement king kayang pamagbalik aliwang bansa. Alay a pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

I CAB-682 pu, lalaki ya, trenta (30) banwa, at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Ala ne pung sintomas at makaquarantine ne pu.

I CAB-683 pu, babai ya, beinti tres (23) banwa, at manuknangan king Barangay Sta. Catalina. Atin ya mu pung MILD symptoms, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

I CAB-684 pu, lalaki ya, beinti singko (25) banwa, at manuknangan king Barangay Sta. Monica. King kasalukuyan, ala ne pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

Official Website of Municipality of San Luis