Skip to main content

Covid – 19 Update January 09, 2022

11 POSITIVE
I CAB-647 pu, babayi, trenta’y sais (36) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Metung ya pung medical frontliner. Atin ya mu pung mild symptoms. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.
I CAB-648 pu, lalaki, trenta (30) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Cruz Poblacion. Atin ya mu pung mild symptoms at maka-quarantine ne rin pu.
I CAB-649 pu, lalaki, beinti singku (25) banwa at manuknangan king Barangay San Juan. Atin ya mu pung mild symptoms at kasalukuyang pung magpagaling king metung a pribadung ospital king Arayat. Maka-quarantine na la rin po ding akasalamuha na.
I CAB-650 pu, babayi, setenta’y dos (72) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Tomas. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na. Atin ya mu din pung mild symptoms.
I CAB-651 pu, babayi, beinti uno (21) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Monica. Megpa-swab ya pu bilang requirement king pamanganak na. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.
I CAB-652, 653, 654 at 655 pu menibat la king metung a pamilya at taga barangay San Jose. Megpa-swab la pu bilang requirement king pamanlako da. Atin la pung mild symptoms at maka-quarantine na la pu.
I CAB-656 at 657 pu, mi-asawa la at manuknangan king Barangay San Juan. Atin la mu pung mild symptoms at maka-quarantine na la pu.

Official Website of Municipality of San Luis