Skip to main content

Covid – 19 Update January 07, 2022

4 POSITIVE AND 1 RECOVERY
1 RECOVERY
I CAB-633 pu, babayi, beinti siete (27) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Menatili ya pung alang sintomas, ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
4 POSITIVE
I CAB-640 pu, babai ya, kwarenta’y sais (46) banwa, at manuknangan king Barangay San Juan. Metung ya pung OFW at me-swab ya pu bilang requirement king kayang pamanlako. King kasalukuyan, atin ya mu pung MILD symptoms at maka-quarantine ne pu.
I CAB-641 pu, lalaki ya, trenta’y tres (33) banwa, at manuknangan king Barangay San Sebastian. Metung ya rin pung OFW at me-swab ya pu bilang requirement king kayang pamanlako. Ala ya pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.
I CAB-642 pu, babai ya, beinti otso (28) banwa, at manuknangan king Barangay San Jose. Me-swab ya pu uling requirement pu king kayang pamanganak. King kasalukuyan pu, ala ya pung sintomas at makaquarantine king metung a pampublikung ospital king Syudad San Fernando.
I CAB-643 pu, babai ya, kwarenta (40) banwa, at manuknangan king Barangay Sto. Nino. Atin ya mu pung MILD symptoms, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

Official Website of Municipality of San Luis