Skip to main content

COVID-19 Update in the province of Pampanga as of February 2, 2022

1 RECOVERY & 5 POSITIVE
1 RECOVERY
I CAB-754 pu, lalaki ya, trenta’y sasi (36) banwa, at manuknangan king Barangay San Jose. Megpaswab ya pu bilang requirement king kayang pamamunta aliwang bansa. Ayari na ne pu ing kayang Quarantine Period at RECOVERED ne pu.
5 POSITIVE
I CAB-749 pu, babai ya, beinti nuebe (29) banwa, at manuknangan king Barangay Sta. Lucia. Metung ya pung MEDICAL FRONTLINER. King kasalukuyan pu, atin ya mu pung MILD symptoms, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.
I CAB-750 pu, babai ya, beinti sais (26) banwa, at manuknangan king Barangay Sto. Tomas. Metung ya naman pung MEDICAL FRONTLINER. King kasalukuyan pu, patuluy ya pung magpagaling king metung a pribadong ospital king Syudad San Ferndando.
I CAB-751 pu, lalaki ya, beinti kwatro (24) banwa, at manuknangan king Barangay Sta. Rita. King kasalukuyan pu ala ne pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.
I CAB-752 pu, lalaki ya, beinti singko (25) banwa, at manuknangan king Barangay San Juan. Ala ya pung sintomas, at megpaswab ya mu pu bilang requirement king kayang bayung obra. Makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.
I CAB-753 pu, babai ya, trenta’y sais (36) banwa, at manuknangan king Barangay San Roque. Makipagobra ya pu king metung a pribadung kumpanya. King kasalukuyan pu, ala ne pung sintomas, makaquarantine ne pu at ding kayang akasalamuha.

Official Website of Municipality of San Luis