Skip to main content

Covid – 19 Update as of September 24, 2022 – October 01, 2022

5 RECOVERIES, 3 POSITIVES
5 RECOVERIES
September 27, 2022
I CAB-814 pu, babayi, sisenta (60) banwa at manuknangan king Barangay San Carlos. Ala ne pung sintomas at ayari na ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.
September 28, 2022
I CAB-813 pu, babayi, adwang (2) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. Ala ne pung sintomas at ayari na ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.
September 28, 2022
I CAB-816 pu, babayi, sisenta’y uno (61) banwa at manuknangan king Barangay Sta. Cruz Pambilog. Ala ne rin pu sintomas at yari ne pu ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.
September 29, 2022
I CAB-815 pu, babayi, beinti uno (21) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Rosario. Ayari na ne pu ing quarantine period na at ala ne pung sintomas. RECOVERED ne pu.
September 29, 2022
I CAB-817 pu, lalaki, trenta’y sais (36) banwa at manuknangan king Barangay San Isidro. Ala ne rin pu sintomas at yari ne po ing quarantine period na. RECOVERED ne pu.
3 POSITIVES
September 28, 2022
I CAB 818 pu, babayi, beinte sais (26) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Tomas. Ala ya pung sintomas at me-swab ya pu bilang requirement king pamanlako na. Kasalukuyan pu maka-quarantine ne pati ring akasalamuha na.
September 28, 2022
I CAB-819 pu, babayi, kwarenta’y nuebe (49) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Nino. Ala ya rin pu panamdaman sintomas at me-swab ya para king keyang operasyun. Maka-quarantine ne pu pati ring akasalamuha na.
September 29, 2022
I CAB-820 pu, babayi, otsenta’y dos (82) banwa at manuknangan king Barangay Sto. Tomas. Kasalukuyan pu ala neng sintomas at magpagaling ne mu pu king metung a pribadung ospital

Official Website of Municipality of San Luis