Skip to main content

Civil Service Commission Memorandum Circular No. 7, s. 2020

P A T A L A S T A S

Alinsunod sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 7, s. 2020, ang Pamahalaang Lokal ng San Luis, Pampanga ay magpapatupad ng Four-Day Work Week simula March 16, 2020 hanggang April 17, 2020.

Ito ay may panukalang “Alternative Work Arrangements” na kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay may pagkakataong pumili ng oras ng trabaho upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa, kasabay ang pagpapanatili ng serbisyo publiko.

Ang four-day work week mula 7:00 AM hanggang 6:00 PM ay may katumbas na 40 oras na pagtatrabaho sa loob ng isang linggo na naaayon sa batas.

Official Website of Municipality of San Luis