Skip to main content

BIYERNES SANTO

Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes.
Ito ang araw kung kalian pinahirapan at ipinako sa Krus si Hesus bilang tanda ng pag aalay ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa dalawang libong taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Herusalem, at tinawag na krusipiksiyon ang pagpapako sa krus ni Hesus.
#BiyernesSanto #SemanaSanta2023 #kayantabekingpanyulung
Photo CTTO
Official Website of Municipality of San Luis