Skip to main content

Benjie’s Birthday

Apulu (10) nepung banua ing yakabud a anac mi ngeni. Ala pung BIG PARTY. Ikami mupu deng empleyadu ing migcelebrate. Alayu man pu i Misis,linub ya pu Congress, megobra ya pu🥲.
#yakabud
#birthday

Official Website of Municipality of San Luis