6,000 food packs

Para king kabalwan da ring memalen, apag-meetingan da ri Mayor, SB Members at Brgy. Councils na mipamye ing 6,000 food packs para karing

egana-ganang (HEAD OF THE FAMILY) Contractual Workers o Aldawan at ding ating Chronic Illnesses (reng mag DIALYSIS at ating sakit a CANCER). Migbasi la king bilang ning populasyon bang abalu ing bilang ning food packs bawat barangay.

Have a Questions?

Opening Hours

Mon, Friday: 8 am - 5 pm
Sat, Sun: Closed

Address

Municipality of San Luis, Brgy. Sto. Tomas, San Luis, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of San Luis Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of San Luis