UNDAS 2019

Dakal a Salamat!

Lubos ang pasasalamat ng ating Mayor Dr. J sa lahat ng mga ahensya at taong naglaan ng oras upang maidaos ang UNDAS 2019 ng mapayapa at organisado.

Continue reading

VISIT US