300 Pamilya makikinabang sa Risk Resiliency Program ng DSWD

300 Pamilya makikinabang sa Risk Resiliency Program ng DSWD. Sa ilalim ng proyekto, mangangalaga ng gulayan at maglilinis ng mga canal ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw.

#kayantabekingpanyulung

VISIT US